วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อบรมครูวิทยาศาสตร์สนุกมาก

การเติบโตของสมองเด็กอยู่ในช่วงเวลา 6 ปี จะเจริญมากพร้อมที่จะรับประสบการณ์และการกระตุ้นให้ใช้ใยประสาทได้อย่างกว้างขวางสมองขวาซึ่งใช้ในการคิดสังเคราะห์และสมองซ้ายที่ใช้วิเคราะห์ได้ทำงานครบถ้วน